Tuesday, October 30, 2012

04112009


03112009


.ǝظɐ ɯɐظ ɥɐbuǝʇǝs ɯɐ1ɐp ʞɐdǝ1 nʞɐ '12$ ɐʎuʇǝʞıʇ 'ɥnʇ sɐʇɐ ʇɐʞ ʞıɐu nʞɐ ɐʎuɐsɐɹ ı1ɐʞ 3 ɥɐp .und ɹɐqɯɐb ʞıqɯɐ ɥɐuɹǝd ʞɐʇ nʞɐ ɥıu ɯn1ǝqǝs qɐqǝs ɹɐqɯɐb ʞıqɯɐ ʞɐu ɥɐ1 ɐظɐs .ʞɔoɹ ǝɥʇ ɟo doʇ 'sɐʇɐ ʇɐʞ ʞıɐu nʞɐ 'ɹǝʇuǝɔ ɹǝ11ǝɟɹǝʞɔoɹ ʇɐʞ ʇıdɯǝɹǝɯ ıbɹǝd nʞɐ ıpɐʇ


02112009


Aku keluar jalan-jalan kat Central Park tadi sebab dah lama tak merempit siang-siang. Lagipun dalam masa beberapa minggu aje lagi sure Central Park dah bertukar rupa, penuh salju. So aku ambik kesempatan cuaca yang nyaman harinih untuk menyendiri di Central Park yang ramai orang tuh.Ada film shooting tapi tak dapat tengok dari dekat sapa pelakunnya sebab kena halau masa tengah nak ambik gambar.

Halloween Parade Kat West 4th Street